ปฏิทินร้อยปี 100 ปี จันทรคติไทย

ปีนักษัตร ระกา
พุทธศักราช (พ.ศ) 2332
คริสตศักราช (ค.ศ) 1789
มหาศักราช (ม.ศ) 1711
จุลศักราช (จ.ศ) 3513
รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ) 8วันที่ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2333 2333 2333
ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร ข-ร
1 4 ข7 5 6 ข8 6 2 ข9 7 4 ข9 8 7 ข10 9 3 ข12 10 5 ข12 11 1 ข14 12 3 ข14 1 6 ร1 2 2 ร2 3 2 ร1 4
2 5 ข8 5 7 ข9 6 3 ข10 7 5 ข10 8 1 ข11 9 4 ข13 10 6 ข13 11 2 ข15 12 4 ข15 1 7 ร2 2 3 ร3 3 3 ร2 4
3 6 ข9 5 1 ข10 6 4 ข11 7 6 ข11 8 2 ข12 9 5 ข14 10 7 ข14 11 3 ร1 12 5 ร1 1 1 ร3 2 4 ร4 3 4 ร3 4
4 7 ข10 5 2 ข11 6 5 ข12 7 7 ข12 8 3 ข13 9 6 ข15 10 1 ข15 11 4 ร2 12 6 ร2 1 2 ร4 2 5 ร5 3 5 ร4 4
5 1 ข11 5 3 ข12 6 6 ข13 7 1 ข13 8 4 ข14 9 7 ร1 10 2 ร1 11 5 ร3 12 7 ร3 1 3 ร5 2 6 ร6 3 6 ร5 4
6 2 ข12 5 4 ข13 6 7 ข14 7 2 ข14 8 5 ข15 9 1 ร2 10 3 ร2 11 6 ร4 12 1 ร4 1 4 ร6 2 7 ร7 3 7 ร6 4
7 3 ข13 5 5 ข14 6 1 ข15 7 3 ข15 8 6 ร1 9 2 ร3 10 4 ร3 11 7 ร5 12 2 ร5 1 5 ร7 2 1 ร8 3 1 ร7 4
8 4 ข14 5 6 ข15 6 2 ร1 7 4 ร1 8 7 ร2 9 3 ร4 10 5 ร4 11 1 ร6 12 3 ร6 1 6 ร8 2 2 ร9 3 2 ร8 4
9 5 ข15 5 7 ร1 6 3 ร2 7 5 ร2 8 1 ร3 9 4 ร5 10 6 ร5 11 2 ร7 12 4 ร7 1 7 ร9 2 3 ร10 3 3 ร9 4
10 6 ร1 5 1 ร2 6 4 ร3 7 6 ร3 8 2 ร4 9 5 ร6 10 7 ร6 11 3 ร8 12 5 ร8 1 1 ร10 2 4 ร11 3 4 ร10 4
11 7 ร2 5 2 ร3 6 5 ร4 7 7 ร4 8 3 ร5 9 6 ร7 10 1 ร7 11 4 ร9 12 6 ร9 1 2 ร11 2 5 ร12 3 5 ร11 4
12 1 ร3 5 3 ร4 6 6 ร5 7 1 ร5 8 4 ร6 9 7 ร8 10 2 ร8 11 5 ร10 12 7 ร10 1 3 ร12 2 6 ร13 3 6 ร12 4
13 2 ร4 5 4 ร5 6 7 ร6 7 2 ร6 8 5 ร7 9 1 ร9 10 3 ร9 11 6 ร11 12 1 ร11 1 4 ร13 2 7 ร14 3 7 ร13 4
14 3 ร5 5 5 ร6 6 1 ร7 7 3 ร7 8 6 ร8 9 2 ร10 10 4 ร10 11 7 ร12 12 2 ร12 1 5 ร14 2 1 ข1 4 1 ร14 4
15 4 ร6 5 6 ร7 6 2 ร8 7 4 ร8 8 7 ร9 9 3 ร11 10 5 ร11 11 1 ร13 12 3 ร13 1 6 ร15 2 2 ข2 4 2 ร15 4
16 5 ร7 5 7 ร8 6 3 ร9 7 5 ร9 8 1 ร10 9 4 ร12 10 6 ร12 11 2 ร14 12 4 ร14 1 7 ข1 3 3 ข3 4 3 ข1 5
17 6 ร8 5 1 ร9 6 4 ร10 7 6 ร10 8 2 ร11 9 5 ร13 10 7 ร13 11 3 ร15 12 5 ข1 2 1 ข2 3 4 ข4 4 4 ข2 5
18 7 ร9 5 2 ร10 6 5 ร11 7 7 ร11 8 3 ร12 9 6 ร14 10 1 ร14 11 4 ข1 1 6 ข2 2 2 ข3 3 5 ข5 4 5 ข3 5
19 1 ร10 5 3 ร11 6 6 ร12 7 1 ร12 8 4 ร13 9 7 ร15 10 2 ข1 12 5 ข2 1 7 ข3 2 3 ข4 3 6 ข6 4 6 ข4 5
20 2 ร11 5 4 ร12 6 7 ร13 7 2 ร13 8 5 ร14 9 1 ข1 11 3 ข2 12 6 ข3 1 1 ข4 2 4 ข5 3 7 ข7 4 7 ข5 5
21 3 ร12 5 5 ร13 6 1 ร14 7 3 ร14 8 6 ข1 10 2 ข2 11 4 ข3 12 7 ข4 1 2 ข5 2 5 ข6 3 1 ข8 4 1 ข6 5
22 4 ร13 5 6 ร14 6 2 ร15 7 4 ร15 8 7 ข2 10 3 ข3 11 5 ข4 12 1 ข5 1 3 ข6 2 6 ข7 3 2 ข9 4 2 ข7 5
23 5 ร14 5 7 ร15 6 3 ข1 8 5 ข1 9 1 ข3 10 4 ข4 11 6 ข5 12 2 ข6 1 4 ข7 2 7 ข8 3 3 ข10 4 3 ข8 5
24 6 ข1 6 1 ข1 7 4 ข2 8 6 ข2 9 2 ข4 10 5 ข5 11 7 ข6 12 3 ข7 1 5 ข8 2 1 ข9 3 4 ข11 4 4 ข9 5
25 7 ข2 6 2 ข2 7 5 ข3 8 7 ข3 9 3 ข5 10 6 ข6 11 1 ข7 12 4 ข8 1 6 ข9 2 2 ข10 3 5 ข12 4 5 ข10 5
26 1 ข3 6 3 ข3 7 6 ข4 8 1 ข4 9 4 ข6 10 7 ข7 11 2 ข8 12 5 ข9 1 7 ข10 2 3 ข11 3 6 ข13 4 6 ข11 5
27 2 ข4 6 4 ข4 7 7 ข5 8 2 ข5 9 5 ข7 10 1 ข8 11 3 ข9 12 6 ข10 1 1 ข11 2 4 ข12 3 7 ข14 4 7 ข12 5
28 3 ข5 6 5 ข5 7 1 ข6 8 3 ข6 9 6 ข8 10 2 ข9 11 4 ข10 12 7 ข11 1 2 ข12 2 5 ข13 3 1 ข15 4 1 ข13 5
29 4 ข6 6 6 ข6 7 2 ข7 8 4 ข7 9 7 ข9 10 3 ข10 11 5 ข11 12 1 ข12 1 3 ข13 2 6 ข14 3        2 ข14 5
30 5 ข7 6 7 ข7 7 3 ข8 8 5 ข8 9 1 ข10 10 4 ข11 11 6 ข12 12 2 ข13 1 4 ข14 2 7 ข15 3        3 ข15 5
31        1 ข8 7        6 ข9 9 2 ข11 10        7 ข13 12        5 ข15 2 1 ร1 3        4 ร1 5